Czym jest System Akumulacji Informacji?
System Akumulacji Informacji (SAI) jest narzędziem integrującym ze sobą elementy dedykowane do gromadzenia, analizy i prezentowania danych. Zostało ono opracowane w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych1, realizowanego przez jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Podlaskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wykorzystanie, opracowanych w wymienionym projekcie narzędzi, przez Podlaskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne przyczynia się do zachowania jego trwałości i stanowi kontynuację, dostarczania potencjalnym odbiorcom, informacji społeczno-gospodarczej służącej wspieraniu procesów decyzyjnych.

Jak korzystać z systemu?
Wszelkie funkcjonalności systemu dostępne są dla użytkowników poprzez przeglądarkę WWW. Aby korzystać z systemu w wersji podstawowej nie musimy posiadać w systemie konta. Użytkownik anonimowy posiada podstawowe prawa dostępu do komponentów, lecz ograniczone prawa korzystania z narzędzi w nich dostępnych. Rejestracja wymagana jest w przypadku użytkowników, chcących mieć możliwość korzystania z dodatkowych narzędzi oferowanych przez system SAI. Rejestracja użytkownika z rozszerzonymi uprawnieniami może wymagać akceptacji ze strony operatora UMWP.
1Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, w okresie 01.07.2008 r. – 31.03.2014 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Utworzenie strony współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013